Sigla czytań: 1. czytanie (Wj 17, 3-7)

2. czytanie (Rz 5,1–2.5–8)

Ewangelia (J 4,5–42)