IMG_20210816_114418

Ośrodek Katechumenalny przy kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie przygotowuje:

 

– osoby nie ochrzczone do chrztu, bierzmowania i Eucharystii; 

– osoby tylko ochrzczone, które nie przyjęły innych sakramentów; 

– osoby pragnące wstąpić do Kościoła Katolickiego;

– oraz pomaga osobom szukającym Boga w Jego znalezieniu, zagubionym i przeżywającym kryzysy wiary w odkryciu sensu istnienia i ponownym spotkaniu Boga w sakramentach Kościoła i we wspólnocie wiernych.

Przygotowanie do sakramentu chrztu trwa zasadniczo przez cały rok kościelny i jest z nim ściśle powiązane. Swój punkt kulminacyjny osiąga w Wigilię Paschalną, kiedy to w katedrze na Wawelu katechumeni otrzymują z rąk biskupa chrzest, przystępują do sakramentu bierzmowania i po raz pierwszy w pełni uczestniczą w Eucharystii.

Osoby dorosłe już ochrzczone, przygotowujące się w naszym Ośrodku Katechumenalnym do bierzmowania, przyjmują ten sakrament zasadniczo w terminie czerwcowym, a osoby przygotowujące się do Pierwszej spowiedzi i Pierwszej Komunii świętej oraz do spowiedzi po latach w terminie wspólnie rozeznanym.  

Ośrodek Katechumenalny stara się od wielu lat wypracowywać zasady pracy duszpasterstwa katechumenalnego, a zdobytymi doświadczeniami pragnie służyć zarówno poszczególnym duszpasterzom w parafiach, którzy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją osób dorosłych nieochrzczonych, jak i podobnym ośrodkom w naszej Archidiecezji  oraz poza nią.

Odpowiedzialni za Ośrodek Katechumenalny w Krakowie:

Ks. dr hab. Andrzej Wójcik – Odpowiedzialny za Ośrodek Katechumenalny, rektor kościoła św. Marka

S. Marzena Władowska CHR – Koordynatorka Katechumenatu, jadwiżanka wawelska