C9e8dAvXkAA3APcNeofita (łac. neophytus znaczy nowo nawrócony, z gr. νεόφυτος, neóphytos – “na nowo zasadzony”) – określenie to najczęściej jest stosowane w odniesieniu do osób, które niedawno zostały ochrzczone. Ich symbolem jest biała, chrzcielna szata.

W przenośni termin ten może również oznaczać osobę, która niedawno radykalnie zmieniła swoje przekonania w jakiejś kwestii.

Mówi się też o gorliwości “neofickiej”, która może dotyczyć różnych obszarów życia i zaangażowań. Ale to są przenośnie.

W rzeczywistości mamy natomiast dla naszych neofitów propozycję dalszej formacji – wspólnego wzrastania w wierze i we wspólnocie Kościoła, byśmy wszyscy (nowoochrzczeni i ci ochrzczeni wcześniej) z jednej strony wzrastali w realiźmie spojrzenia na nas, na drugiego człowieka, na Kościół, na świat (który jest bogaty, ale często także pogubiony), a z drugiej strony, byśmy nie stracili tej przejmującej gorliwości “neofitów”, którzy rozumieją, czym są  wielkie TAJEMNICE WIARY, w jakich uczestniczymy, czym jest GODNOŚĆ CHRZEŚCIJANINA, jaką otrzymaliśmy, i jaka jest przed nami perspektywa życia – z Bogiem bliskim i miłującym oraz z innymi ludźmi, którzy są nam przez Boga dani i zadani.

Szczegóły w zakładce: SPOTKANIA NEOFITÓW.