Po katechumenacie życie miłością Boga i Jego łaską dopiero nabiera rozpędu. Trzeba jednak o nie dbać. Znane jest powiedzenie, że kto na tej drodze nie postępuje, ten się tak naprawdę cofa. Kto darów nie pomnaża, może je wskutek zaniedbania, zaniechania nawet stracić. Nigdy nie utraci Bożej miłości, ale może przestać być na nią wrażliwy. Dlatego polecamy spotkania w ramach tzw. POGŁĘBIARKI. Spotykamy się przy kościele św. Marka – wspólnota neofitów i rozmaitych “absolwentów” wraz z osobami towarzyszącymi (raz w miesiącu) na wspólnej modlitwie, dzieleniu się życiem, jego radościami i trudnościami, i dla wzajemnego umocnienia. Zapraszamy Cię serdecznie.

Szczegóły w zakładce: https://katechumenat.pl/neofici/spotkania