Obrzęd wybrania czyli wpisania imienia

Na początku Wielkiego Postu, który jest okresem bezpośredniego przygotowania do sakramentalnego wtajemniczenia, sprawuje się obrzęd “wybrania”, czyli “wpisania imienia”.

Wtedy Kościół wysłuchuje opinii chrzestnych i katechetów, przyjmuje potwierdzenie decyzji ze strony katechumenów, ocenia stopień ich przygotowania i decyduje o tym, czy mogą przystąpić do sakramentów paschalnych. (Obrzędy, 133)

Obrzęd wybrania zamyka właściwy katechumenat, a więc długi czas kształtowania duszy i serca. Aby ktoś mógł być zapisany jako “wybrany”, wymaga się od niego dojrzałej wiary i świadomej decyzji na przyjęcie sakramentów Kościoła.

Struktura obrzędu:

1. Przedstawienie kandydatów
Jeśli obrzęd sprawuje biskup, to duszpasterz katechumenatu zwraca się do niego tymi słowami: Czcigodny ojcze, wkrótce nadejdą uroczystości paschalne i dlatego obecni katechumeni, ufający łasce Bożej oraz wspomagani modlitwami i przykładem wspólnoty, pokornie proszą, aby po odpowiednim przygotowaniu i odbyciu skrutyniów dopuszczono ich do uczestnictwa w sakramentach chrztu, bierzmowania i Eucharystii. (Obrzędy, 143)

Celebrans: Kościół Boży pragnie teraz upewnić się, czy ci katechumeni są odpowiednio przygotowani, aby ich włączyć do grona wybranych, którzy podczas najbliższych uroczystości paschalnych mają przystąpić do sakramentów. Proszę was, rodzice chrzestni i katechiści, abyście dali świadectwo: Czy oni wiernie słuchali Słowa Bożego, które głosi Kościół? Czy zaczęli służyć Bogu, zachowując przyjęte słowo? Czy włączyli się w braterską wspólnotę i uczestniczyli w modlitwach? (Obrzędy, 144).

Po otrzymaniu twierdzącej odpowiedzi mówi:

Umiłowani bracia, katechumeni prosili, aby podczas najbliższych uroczystości paschalnych udzielono im sakramentów wtajemniczenia (chrztu, bierzmowania i Eucharystii). Ci, którzy ich znają, potwierdzili, że jest to ich szczere pragnienie. Długo już bowiem słuchali słowa Chrystusa i usiłowali żyć według Jego przykazań, włączali się w braterską wspólnotę i uczestniczyli w modlitwach. Teraz pragnę zawiadomić wszystkich zebranych, że przedstawiciele wspólnoty postanowili dopuścić ich do sakramentów. Ogłaszając tę decyzję, zwracam się do rodziców chrzestnych i do duchowych opiekunów tych katechumenów i proszę ich, aby wobec was ponownie wyrazili swoje zdanie. Czy więc wobec Boga uważacie, że ci kandydaci są godni, aby ich dopuścić do sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia?

Rodzice chrzestni: Uważamy, że są godni. (Obrzędy, 145)

2. Dialog z kandydatami

Następnie celebrans zwraca się do katechumenów:

Zwracam się teraz do was, umiłowani katechumeni. Wasi rodzice chrzestni i katechiści oraz cała wspólnota wydali o was dobre świadectwo. Kościół zaufał ich zdaniu i w imię Chrystusa powołuje was do paschalnych sakramentów. Już długo słuchaliście głosu Chrystusa, dzisiaj zaś macie dać odpowiedź wobec Kościoła i wyjawić wasze pragnienie. Czy pragniecie przystąpić do sakramentów Jezusa Chrystusa: chrztu, bierzmowania i Eucharystii?

Katechumeni: Pragniemy.

Podajcie zatem wasze imiona, aby je wpisać do księgi wybranych. Oto imiona tych, którzy proszą o chrzest: N. (Obrzędy, 146)

Katechumeni wpisują swoje imię do księgi, a komentator czyta krótki opis znaczenia danego imienia i podaje świętego patrona o tym imieniu.

3. Dopuszczenie, czyli wybranie

Po wpisaniu imion celebrans zwraca się do wybranych i mówi:

N. i N., zostaliście wybrani, aby w najbliższą Wigilię Paschalną przyjąć sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia.

Wybrani: Bogu niech będą dzięki.

Celebrans:
Teraz zaś zarówno wy sami, jak i my wszyscy musimy współpracować z łaską Bożą, abyście Bogu, który pozostaje wierny udzielonemu powołaniu, mogli okazać waszą wierność i wielkodusznie zdążać do pełnej prawdy waszego wybrania. Drodzy rodzice chrzestni, w Panu powierzono wam tych wybranych, o których złożyliście świadectwo. Swoją braterską pomocą i przykładem doprowadźcie ich do sakramentów Bożego życia. A teraz na znak waszej gotowości połóżcie rękę na ramieniu wybranych(Obrzędy, 147).

4. Modlitwa za wybranych

Następuje modlitwa:
Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy dzisiaj Wielki Post, podczas którego przygotowujemy się do przeżycia zbawczych misteriów Męki i Zmartwychwstania. Wybrani, których prowadzimy z sobą do paschalnych sakramentów, oczekują przykładu waszej odnowy. Błagajmy więc Pana za nich i za siebie, abyśmy pobudzeni przez obustronny przykład nawrócenia, stali się godni łask paschalnych. Wołajmy do Boga: Wysłuchaj nas Panie.

Błagajmy Boga, aby katechumeni pamiętając o dniu swojego wybrania, na wieki zachowali wdzięczność za błogosławieństwo otrzymane z niebios. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Błagajmy Boga, aby dobrze korzystając z czasu, podjęli trudy wyrzeczenia i razem z nami prowadzili dzieło uświęcenia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Błagajmy Boga, aby katechiści umieli szukającym ukazywać słodycz Bożego słowa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Błagajmy Boga, aby rodzice chrzestni pokazywali wybranym, jak w życiu prywatnym i społecznym należy przestrzegać zasad Ewangelii. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Błagajmy Boga, aby ich rodziny nie stwarzały im żadnych przeszkód, ale raczej wspomagały w pójściu za tchnieniem Ducha Świętego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Błagajmy Boga, aby w okresie Wielkiego Postu nasze zgromadzenie jaśniało pełnią miłości i wytrwania w modlitwie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Błagajmy Boga, aby ludzie wątpiący zaufali Chrystusowi i niezwłocznie włączyli się do naszej braterskiej wspólnoty. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
(Obrzędy, 148)

Celebrans wyciąga ręce nad wybranymi i kończy wezwania modlitwą:
Boże, Stwórco i Odkupicielu rodzaju ludzkiego, okaż się łaskawy wobec przybranych dzieci i przyjmij tych wybranych do ludu nowego przymierza, aby stając się dziećmi obietnicy, przez łaskę otrzymali to, czego nie mogli osiągnąć mocą sił przyrodzonych. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen. (Obrzędy, 149)

5. Odesłanie wybranych

Wybrani ni mają jeszcze przywileju uczestniczenia w pełni w Eucharystii, więc podobnie jak w obrzędzie przyjęcia do katechumenatu i teraz następuje odesłanie wybranych. Wybrani przechodzą więc teraz do tylnej części świątyni, jak przystało, według dawnych tradycji. Bo dopiero po chrzcie będą mogli podejść do ołtarza, do komunii z Chrystusem. Następuje teraz dalsza część Mszy – przygotowanie darów, jak zwykle.