W Ośrodku Katechumenalnym przygotowujemy także ochrzczonych w innych niż katolicka wspólnotach chrześcijańskich do wejścia w pełnię jedności z Kościołem katolickim. Szanując bowiem po bratersku innych chrześcijan i niejednokrotnie ucząc się od nich miłości do Boga, wierzymy jednak, iż Kościół Jezusa Chrystusa trwa w Kościele katolickim, w którym można odnaleźć pełnię daru Boga dla człowieka. Przygotowanie jest zwieńczone wyznaniem wiary i przyjęciem sakramentów w Kościele katolickim.