Spotkania formacyjne neofitów z ośrodka katechumenalnego przy kościele św. Marka w Krakowie odbywają się we wtorki – zasadniczo dwa razy w miesiącu o godz. 18.30 w salce przy kościele. Spotykamy się rozmawiając na różne tematy, próbując wiązać wiarę z życiem. Spotkania są też okazją do stworzenia grupy osób, które będą chciały dzielić się swoim doświadczeniem i wzajemnie umacniać się w drodze do Boga.

Serdecznie zapraszamy!