zdjecie60026442520120501stol-i-dwa-krzesla

Spotkania w drodze 

Przygotowanie do sakramentów przebiega w dwóch wymiarach jednocześnie: wspólnotowym i indywidualnym. Spotkania wspólne dla wszystkich kandydatów odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:30 w kościele św. Marka Ewangelisty. Rozpoczyna je Msza święta z homilią, a po niej następuje katecheza tematyczna w kościele lub spotkanie w grupach formacyjnych. Spotkania indywidualne mają miejsce raz w tygodniu w terminie uzgodnionym z katechistą prowadzącym.

Każda osoba przygotowująca się do sakramentów ma też swojego katechistę. Są to przede wszystkim siostry ze Zgromadzenia Świętej Jadwigi Królowej Służebnice Chrystusa Obecnego, świeccy katechiści oraz kapłani.  Katechezy cotygodniowe prowadzi duszpasterz Ośrodka lub zaproszeni przez niego kapłani.

Czemu służą spotkania i rozmowy indywidualne? 

O wierze i o swoim życiu trudno jest mówić publicznie. To często sprawy dyskretne, wymagające czasu, relacji zaufania. Wiara też od samego początku była w Kościele przekazywana “z serca do serca”. Chrystus, oczywiście, nauczał też publicznie, ale Ewangelie utkane są z Jego indywidualnych spotkań z konkretnymi ludźmi: tak  rozmawiał z Nikodemem, Samarytanką, bogatym młodzieńcem, Martą, Natanaelem, faryzeuszem Szymonem, niewidomym od urodzenia i z tyloma innymi. Osobistego świadectwa nie da się bowiem niczym zastąpić. Przekaz wiary powinien się zaczynać indywidualnie: od osoby do osoby, jak ogień zapala się od ognia. Katecheza wspólna jest z kolei miejscem przekazywania pewnej wiedzy religijnej i uporządkowanego wtajemniczenia, a spotkania w grupach – m. in. miejscem wzajemnego dzielania się wiarą i umocnienia w drodze – oczywiście, w pełnej wolności.

Wszystkie te spotkania służą więc głębszemu spotkaniu z Bogiem – Bogiem osobowym i żywym, ze sobą samym i z drugim człowiekiem. 

Zapraszamy!