Sigla czytań: 1. czytanie (Jr 17, 5-10)

Ewangelia (Łk 16, 19-31)

Homilia:

 

Katecheza: Słowo Boga