Sigla czytań: 1. czytanie ( Pwt 6, 1-7)

2. czytanie (Rz 10, 8-13)

Ewangelia (Mt 16, 13-18)

Homilia:

 

Dzisiaj po homilii przekazaliśmy naszym wybranym symbol wiary, a następnie mieliśmy spotkania w grupach na temat nawrócenia.