Sigla czytań: 1. czytanie (1 Sm 16,1b.6–7.10–13a)

2. czytanie (Ef 5,8–14)

Ewangelia (J 9, 1-41)

 

Homilia: