Sigla czytań: 1. czytanie (Wj 32, 7-14)

Ewangelia (J 5, 31-47)

 

Katecheza: Bóg, który się gniewa jak czuła matka