Sigla czytań: 1. czytanie (Oz 11, 1b, 3-4, 8c-9)

2. czytanie (Rz 8, 14-17, 26-27)

Ewangelia (Mt 6 8-13)