Sigla czytań: 1. czytanie (Dz 22, 3-16)

Ewangelia (Mk 16, 15-18)

 

Dzisiaj mieliśmy obrzęd przyjęcia do katechumenatu dwóch kolejnych osób.

 

Homilia obrzędowa: