Sigla czytań: 1. czytanie (1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7) Saul zazdrości Dawidowi uznania

Ewangelia (Mk 3, 7-12) Podziw tłumów dla Jezusa

 

 

Katecheza: Wprowadzenie do Ewangelii – P.  dr Danuta Piekarz