Sigla czytań: 1. czytanie (1 Sm 4, 1b-11)

Ewangelia (Mk 1, 40-45)

 

Katecheza: “Posłuszeństwo Słowu”