Sigla czytań: 1. czytanie (1 Krl 2, 1-4. 10-12)

Ewangelia (Mk 6, 7-13)

 

Homilia:

Dzisiaj mieliśmy spotkanie w grupach. Rozmawialiśmy o modlitwie.