Sigla czytań: 1. czytanie (Rz 3, 21-30a)

Ewangelia (Łk 11, 47-54)

Katecheza: Jezus Prawda: