Sigla czytań: 1. czytanie (Ml 3, 13-20a)

Ewangelia (Łk 11, 5-13)

 

Katecheza: