Sigla czytań: 1. czytanie (Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12)

Ewangelia (Łk 10, 1-12)

Katecheza: