Sigla czytań: 1. czytanie (Rz 6, 19-23)

Ewangelia (Łk 12, 49-53)

 

Katecheza: Jezus jest Drogą: