Sigla czytań: 1. czytanie (Ez 47, 1-2. 8-9. 12)

Ewangelia (J 2, 13-22)

 

 

Katecheza: “Stworzeni na obraz i podobieństwo Boga”