PIERWSZE CZYTANIE (Dz 13,46-49)

EWANGELIA  (Łk 10,1-9)

 

Katecheza ks. Andrzeja: