PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 9,1-13)

EWANGELIA (Mk 8,27-33)