PIERWSZE CZYTANIE (Syr 5,1-8)

EWANGELIA (Mk 9,41-50)