Zapraszamy do odsłuchania nagrań z czwartkowej homilii i katechezy.

Homilia do czytań: Hbr 3, 7-14; Ps 95 (94), 6-7c. 7d-9.
10-11; Mk 1, 40-45: