5 lutego odbyło się kolejne spotkanie PAN-u, czyli Pogłębiarki dla Absolwentów katechumenatu, w tym neofitów. Rozpoczęliśmy Mszą świętą, a potem tradycyjnie już spotkaliśmy się przy kawie i herbacie i małym co nieco na rozważaniu Słowa i wzajemnej wymianie wiary oraz doświadczeń. Tym razem pochyliliśmy nad 2. opisem stworzenia człowieka i jego kuszenia, zawartym w Księdze Rodzaju. Przyglądaliśmy się pierwotnej niewinności Adama i Ewy i rozważali strategię pokusy, z którą my także mamy do czynienia. Znając ją, możemy świadomie kroczyć za Jezusem, przeciwistawiając się temu, co nas od Boga oddala. Następne spotkanie w pierwszy poniedziałek marca. Zapraszamy!