I czytanie: 1 Krl 2, 1-4. 10-12

Psalm: 1 Krn 29, 10b-11b. 11c-12

Ewangelia: Mk 6, 7-13

homilia:

katecheza: