I czytanie: 1 Krl 11, 4-13

Psalm: Ps 106 (105), 3-4. 35-36. 37 i 40

Ewangelia: Mk 7, 24-30

homilia: