I czytanie: 1 Mch 2, 15-29

Psalm: Ps 50 (49), 1b-2. 5-6. 14-15

Ewangelia: Łk 19, 41-44

homilia:

katecheza: