I czytanie: Rz 10, 9-18

Psalm: Ps 19 (18), 2-3. 4-5b

Ewangelia: Mt 4, 18-22

homilia: