I czytanie: Mdr 7, 22 – 8, 1

Psalm: Ps 119 (118), 89-90. 91 i 130. 135 i 175

Ewangelia: Łk 17, 20-25

homilia:

katecheza: