I czytanie: Ez 47, 1-2. 8-9. 12

Psalm: Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9

Ewangelia: J 2, 13-22

homilia:

katecheza: