I czytanie: Wj 32, 7-14

Psalm: Ps 106 (105), 19-20. 21-22. 23

Ewangelia: J 5, 31-47

homilia: