I czytanie: Ez 37, 12-14

Psalm: Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8

II czytanie: Rz 8, 8-11

Ewangelia: J 11, 1-45

homilia: