I czytanie: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13b

Psalm: Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6

II czytanie: Ef 5, 8-14

Ewangelia: J 9, 1-41

homilia: