I czytanie: Pwt 6, 1-7

Psalm: Ps 19 (18), 8.9.10.11.

II czytanie: 1 Kor 15, 1-8a

Ewangelia: Mt 16, 13-18

homilia: