I czytanie: Wj 17, 3-7

Psalm: Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9

II czytanie: Rz 5, 1-2. 5-8

Ewangelia: J 4, 5-42

homilia: