Sigla czytań: 1. czytanie (1 Mch 2, 15-29)

Ewangelia (Łk 19, 41-44)

 

Katecheza: “Jezus jest mostem”