Sigla czytań: 1. czytanie (Iz 49, 1-6)

Ewangelia (Mt 4, 18-22)

 

Katecheza: “Adwent – czas oczekiwania”