Sigla czytań: 1. czytanie (Mdr 7, 22 – 8, 1)

Ewangelia (Łk 17, 20-25)

 

Katecheza: ” Bóg Ojciec”