Sogla czytań: 1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Ewangelia (Mt 9, 9-13)

Katecheza: