Sigla czytań: 1. czytanie (Flp 2, 6-11)

Ewangelia (J 3, 13-17)

Katecheza: