Wybór nowego Mistrza
(29.05.2008 r.)
Wybór nowego Mistrza – to nie decyzja chwili, poryw uczucia czy
chwilowy nastrój. Jan i Andrzej byli uważnymi uczniami Jana Chrzciciela, swojego
mistrza. Słuchając go usłyszeli, co mówił o Jezusie i zrozumieli, że wskazuje im
Tego, za którym naprawdę powinni podążać. Konsekwentnie poszli za Jezusem, nie
tylko fizycznie, podążając za Nim tam, gdzie mieszka, ale za jego słowami,
nauką, czynami. Już samo zwrócenie się do Jezusa Rabbi tzn. Nauczycielu,
wskazuje na podjętą przez nich decyzję wyboru nowego Mistrza…
– homilia [wersja mp3]

Słowa jak bumerang (15.05.2008 r.)
Słowa jak bumerang – wracają do nas nieustannie w liturgii słowa. Niepokoją
swoją treścią. Czasem mogą wręcz denerwować! Za kogo ludzie… za kogo ty mnie
uważasz? – pyta Jezus. Dlaczego ciągle musze odpowiadać na to pytanie? Bo jestem
w drodze! A w drodze wszystko się zmienia. Teoretycznie powinno na plus, ale czy
na pewno tak jest? Piotr wziął Jezusa „na bok” – czyli zszedł z drogi… i
zatrzymał się. A słowa upomnienia pod adresem Mistrza pokazały, że Piotr, mimo
długiej drogi przebytej z Jezusem, jak bumerang w swoim myśleniu wciąż wraca do
punktu wyjścia… A jak jest ze mną? Ile się zmieniło w moim myśleniu dzięki
wspólnemu podążaniu za Jezusem?
– homilia [wersja mp3]

OBECNOŚĆ MARYI W KOŚCIELE (08.05.2008 r.)

Zagrożenie i ochrona – to jakby dwa bieguny oddziaływania, na które jest
wystawiona nasza wiara. Zagrożenie może pochodzić z zewnątrz Kościoła, czyli od
tych którzy nie tylko z jego nauką się nie zgadzają, ale zwyczajnie chcą ją
zniszczyć (jak wilki drapieżne wchodzące między owce stada). Ale też źródło
zagrożenia wiary może pojawić się w samym Kościele i to ze strony tych, którzy
powinni tę wiarę umacniać…
– homilia [wersja mp3]

Cztery białe lilie – kwiaty-symbole dogmatów maryjnych, które nabierały
kształtów się w ciągu długiej historii Kościoła. Dwa pierwsze, które rozwinęły
się już na samym początku, to Boże Macierzyństwo Maryi i Jej Wieczne Dziewictwo.
Dwa ostatnie, czyli Niepokalane Poczęcie i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi
Panny, Kościół ogłosił dopiero w XIX i XX wieku…
– katecheza [wersja mp3]

JESTEM W KOŚCIELE (31.01.2008 r.)

By modlić się po królewsku, wcale nie trzeba być królem. Ale nawet będąc
królem trzeba pamiętać o tym, że ma się nad sobą Prawdziwego Władcę i Pana.
Modlitwa, czyli Boska audiencja, ma swoją etykietę. Warto jej przestrzegać jeśli
nie chcemy popełnić jakiegoś faux pas.

Tu się czuję jak u siebie! – by zdobyć się na
takie wyznanie wobec świątyni, wpierw trzeba to miejsce „oswoić”. Poznać jego
atmosferę i nią poniekąd przesiąknąć. Zrozumieć, na ile się da, sens zaistnienia
tego odmiennego od innych budynku, symbolikę jego kształtu, wyposażenia i
dokonujących się tu wydarzeń. Na to potrzeba jednak wiele czasu… spędzonego tam
właśnie.

POZNAJĘ JEZUSA, BY WEJŚĆ Z NIM W RELACJĘ (24.01.2008 r.)

Wymagania na miarę możliwości – tą zasadą kieruje się każdy dobry i mądry
nauczyciel. Zna swoich uczniów, zna ich możliwości i nie stawia wymagań ponad
to, czemu potrafią podołać. Jezus na początku swojej działalności nie zleca
swoim uczniom wielkich zadań apostolskich. Nie każe im nauczać tłumów, ani
uzdrawiać, ani też wyrzucać złe duchy. Zleca proste zadanie: maja pilnować, by
łódka była stale dla niego gotowa. Proste polecenie jest także sprawdzianem, na
ile uczeń chce dać się poprowadzić swojemu nauczycielowi.
– homilia [wersja mp3]

Poznaję Jezusa rozumem i sercem. Ale nie po to, by stworzyć w swojej
głowie jakąś bazę danych, zawierającą wiele informacji biograficznych o Jezusie,
czy też zapisów swoich przeżyć. Poznaję po to, by wejść z Nim w autentyczną
relację. Poznając Jezusa, poznaję również siebie. Dzięki tej szczególnej relacji
mogę stawać się bardziej sobą, tzn. prawdziwym człowiekiem.
– katecheza [wersja mp3]

KRÓLESTWO BOŻE W PRZYPOWIEŚCIACH (17.01.2008 r.)

Chrześcijańskie amulety? – Czy istnieje coś takiego? Nie! Ale często znak
krzyża, Ewangelię, medalik, Różaniec itp. „religijne gadżety” chrześcijanie
traktują bardzo zabobonnie. Ale to nie te znaki mają dawać poczucie
bezpieczeństwa, lecz Ten, do którego one odsyłają. Jeżeli człowiek wierzący nie
opiera swojego życia na Bogu i Jego Słowie, lecz na zabobonnej wierze w
„religijne gadżety”, może go spotkać to, co spotkało Izraelitów w walce z
Filistynami. Mimo obecności Arki Przymierza w ich obozie przegrali walkę.
– homilia [wersja mp3]

Przypowieści Jezusa są jak cebula. Maja wiele warstw. To sprawia, że ich
odbiorcami może być każdy człowiek. Zarówno prosty i niewykształcony, jak i
mądry uczony. Zarówno człowiek głębokiej wiary jak i ten, którego wiara jest
powierzchowna. Jeden zatrzyma się na pierwszej warstwie, inny – dzięki swej
wierze, mądrości, ale i łasce Bożej – wejdzie dużo bardziej w głąb, tej na pozór
prostej treści. Dzięki tej „cebulowatej” zalecie przypowieści Jezusa, prawda o
Królestwie Bożym może być dostępna i przenikać do umysłów i serc ludzi
wszystkich czasów.
– katecheza [wersja mp3]

WIARA ZWYCIĘSTWEM NAD ŚWIATEM (10.01.2008 r.)

Jesteś zwycięzcą! I to nie byle jakim, bo zwycięzcą świata – oczywiście
jeśli wierzysz w Chrystusa, który jest Zwycięzcą. Wierzysz i opierasz na Nim
swoje życie. Droga do zwycięstwa wiedzie przez naśladowanie Mistrza-Zwycięzcy.
Wypełnianie Jego przykazań to kształtowanie w sobie mentalności zwycięzcy, która
streszcza się w słowach: „wszystko mogę w tym, który mnie umacnia…”
– homilia [wersja mp3]

ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (06.01.2008 r.)

Bóg objawia siebie człowiekowi, by człowieka sobą obdarować. Od momentu
objawienia się Boga do chwili przyjęcia tego objawienia przez człowieka prowadzi
czasem długa droga. Przyglądając się wędrówce Trzech Mędrców ze Wschodu można
wyodrębnić trzy etapy tej drogi: etap rozumowego poszukiwania, etap przyjęcia
objawienia czyli droga wiary i wreszcie droga posłuszeństwa w wierze…
– homilia [wersja mp3]

ŻYCIE CHRZEŚCIJANINA W RYTMIE PASCHALNYM (03.01.2008 r.)

Bezprawie i sprawiedliwość
– to nie złośliwe przeinaczenie nazwy partii
politycznej, ale jakby dwa bieguny, pomiędzy którymi przyszło żyć człowiekowi. W
tym „dwubiegunowym” oddziaływaniu na wolność człowieka, nie jest on skazany na
samotność. Obok niego ramię w ramię staje Chrystus, Bóg-Człowiek, który przede
wszystkim uzdalnia człowieka do opowiedzenia się po stronie Bożej
sprawiedliwości…
– homilia [wersja mp3]

Skoki na bandżi – to ekstremalny i niebezpieczny sport. Do niego czasem
można porównać życie chrześcijanina. Desperacko postanawia on zmienić swoje
życie, rzuca się w wir pracy nad sobą, wydaje mu się, ze coś osiąga, ale w
pewnym momencie czuje, że jakaś siła – jak naprężona lina – ściąga go z powrotem
do punktu wyjścia. Czy jedyne ocalenie leży w przecięciu liny?
– katecheza [wersja mp3]

ADWENT I BOŻE NARODZENIE (20.12.2007 r.)

Dialog Boga z człowiekiem niewierzącym – tak można by określić scenę z
księgi proroka Izajasza (Iz 7,10-14). Achaz, król państwa teokratycznego, nie
pokłada swojej nadziei w Bogu, lecz w ludzkiej pomocy. Na propozycję Boga
otrzymania od Niego znaku potwierdzającego autentyczność Bożej pomocy, Achaz
obłudnie odpowiada, że nie będzie wystawiał Boga na próbę. Król nie chce
usłyszeć jaka jest wola Boga wobec niego i państwa, którym kieruje, bo musiałby
zmienić swoje plany. Człowiek, który nie wierzy Bogu, nie chce usłyszeć jego
woli, bo musiałby wiele zmienić w swoim życiu.
– homilia
[wersja mp3]

Rozważania o wyższości Wielkanocy nad świętami Bożego Narodzenia stało
się już przysłowiem. Nikt natomiast nie mówił o wyższości Adwentu nad Bożym
Narodzeniem. Takiej wyższości bowiem nie ma. Można jedynie mówić o dysproporcji
czasowej. Adwent jako czas przygotowania do Bożego Narodzenia jest
nieproporcjonalnie dłuższy – prawie cztery tygodnie przygotowań i tylko jeden
dzień uroczystości. Prawda, która stad wynika pokazuje, że aby dobrze przeżyć
tajemnicę wiary, którą świętujemy w uroczystości, trzeba się do niej solidnie
przygotować. Tak dzieje się nie tylko z obchodami liturgicznymi.
– katecheza
[wersja mp3]

OBRZĘD PRZYJĘCIA DO KATECHUMENATU (06.12.2007 r.)

Tęsknota za Bogiem potrzebuje ochrony. Obrzęd wprowadzenia do
katechumenatu z jednej strony daje katechumenom prawo do korzystania z Liturgii
Słowa na równi z ochrzczonymi, a z drugiej rozbudza w nich tęsknotę za pełnią
spotkania z Bogiem w Eucharystii. Do tej pełni prowadzi jeszcze długa droga,
której bez wsparcia ze strony Kościoła nie są w stanie bezpiecznie przebyć.
Modlitwa egzorcyzmów i błogosławieństw ma chronić w nich coraz bardziej
rozwijającą się tęsknotę za Bogiem i pełnią
– homilia
[wersja mp3]

IDĘ DO BOGA WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA (29.11.2007 r.)

Świat to jaskinia lwów. Szatan to lew, który – według słów św. Piotra – „krąży,
patrząc kogo by pożreć”. Daniel do końca zaufał Bogu i Bóg uchronił jego życie z
lwich łap. Ocalenie z Bożej ręki jest dane każdemu, ale skorzysta z niego tylko
ten, kto Bogu zaufa…
– homilia
[wersja mp3]

Kościół to ziemskie odbicie wspólnoty Trójjedynego Boga. Chociaż niedoskonałe,
ale jednoznacznie wskazujące na Boską rzeczywistość. Przez Kościół Bóg zaprasza
mnie do wspólnoty ze sobą. Wiara w Kościół to kolejny stopień na drodze wiary…
– katecheza
[wersja mp3]

BÓG DZIAŁA W CZASIE (22.11.2007 r.)

Rozpoznać to, co niesie prawdziwe dobro, nie dać się zwieść złudzeniom oraz
podjąć to dobro w odpowiednim momencie to wielka sztuka. Matatiasz z Księgi
Machabejskiej pokazuje ma czym może polegać ta sztuka. Nie jest to ani
niewolniczy układ z wrogiem, ani położenie głowy pod miecz jego kata, lecz
właśnie ucieczka z dala od przeciwnika…
– homilia
[wersja mp3]

Każda chwila ma sens, bo w każdej obecny jest Bóg. On przychodzi do człowieka w
konkretnym momencie jego życia. Wybiera zawsze ten najwłaściwszy. Od człowieka
jednak zależy czy zechce rozpoznać i przyjąć „swój czas nawiedzenia”. Jerozolima
nie rozpoznała „swojego czasu” i dlatego legła w gruzach…
– katecheza
[wersja mp3]

CO TO ZNACZY, ŻE BÓG ODKUPIŁ CZŁOWIEKA? (15.11.2007 r.)

Zobaczyć efekty własnych wysiłków, to pokusa, której często ulegamy
.
Chcielibyśmy – jak faryzeusze – zobaczyć przychodzące Królestwo Boże, o które
się codziennie modlimy. Ono przychodzi jednak niedostrzegalnie. W całej pełni
swej wspaniałości i potęgi objawi się dopiero w czasie wyznaczonym przez Boga.
– homilia
[wersja mp3]

Jezus otworzył klatkę niewoli, w której człowiek dał się zamknąć wypowiadając
posłuszeństwo Bogu. Człowiek źle skorzystał z daru wolnej woli. Odkupienie
świata przez Chrystusa jest nową szansą daną człowiekowi. Jeśli człowiek
uwierzy, ze Chrystus jest jego jedynym Panem i Zbawicielem stanie się w pełni
wolny.
– katecheza
[wersja mp3]

CHRZEŚCIJAŃSKI MODEL DOSKONAŁOŚCI (08.11.2007 r.)

Zmienić swoje myślenie o życiu, o świecie i… o Bogu, to znaczy dać się wziąć
Jezusowi na ramiona, jak zagubiona owca z przypowieści. Bo Bóg nieustannie szuka
człowieka, nie po to, by mu robić wymówki, że się zagubił, lecz by ucieszyć się
z jego odnalezienia…
– homilia
[wersja mp3]

Niebo nie jest nagrodą za dobre uczynki spełniane na ziemi. Człowiek sam z
siebie nie jest w stanie spełnić na ziemi dobra, które miałoby wartość
nieskończoną. Do nieba idzie się z Chrystusem i przez Niego. Dopiero dobro
spełniane w jedności z Nim może przybrać wartość nieskończoną. Na tym polega
model doskonałości chrześcijańskiej…
– katecheza
[wersja mp3]

JAK ODKRYWAĆ PANA BOGA? (25.10.2007 r.)
– homilia
[wersja mp3]

– katecheza
[wersja mp3]

CO TO ZNACZY WIERZYĆ? (18.10.2007 r.)
– homilia
[wersja mp3]

– katecheza
[wersja mp3]


CHRZEŚCIJANIN TO UCZEŃ CHRYSTUSA
(11.10.2007r.)


WARUNKI OWOCNEGO GŁOSZENIA I SŁUCHANIA SŁOWA BOŻEGO
(4.10.2007r.)

Od ucha do ucha – tak mówi się o szerokim uśmiechu. Z ust do ust jest
przekazywana wieść. A jak jest ze Słowem Boga? Z Serca do serca – z serca
Boskiego do serca ludzkiego. Lecz, by ten „serdeczny przekaz” mógł się dokonywać
skutecznie, potrzeba spełnić jeszcze parę innych warunków, które zaistnieją w
konkretnym miejscu i czasie jednocześnie.