Sigla czytań: 1. czytanie (Ag 1, 1-8)

Ewangelia (Łk 9, 7-9)

Katecheza: