PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 7,25-8,6)

EWANGELIA (Mk 3,7-12)