Sigla czytań:

1 czytanie: 1 Krl 18, 41-46

Psalm: Ps 65 (64), 10abcd. 10e-11. 12-13

Ewangelia: Mt 5, 20-26

homilia bpa Janusza Mastalskiego: