13 czerwca po wielomiesięcznych przygotowaniach w naszym Ośrodku Katechumenalnym podczas wieczornej Eucharystii, której przewodniczył Bp Janusz Mastalski, 25 osób dorosłych przystąpiło do sakramentu bierzmowania, a 7 osób złożyło uroczyste wyznanie wiary (po polsku, ukraińsku i angielsku) i zostało włączonych do pełnej jedności z Kościołem katolickim – spośród nich 3 osoby przyjęły również wraz z pozostałymi kandydatami sakrament bierzmowania. To wielka radość, że Kościół żyje. Kiedy uczestniczymy w takich wydarzeniach, wyraźna staje się prawda, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Chrystusa. Duch Święty zaś jest potężnym Inspiratorem i skutecznym, wewnętrznym Doradcą, który przekonuje wielu o Prawdzie, bez względu na wiek osób, ich pochodzenie narodowościowe, kulturowe i religijne. Niestrudzenie pociąga w głąb, powołując do misji głoszenia Ewangelii oraz Chrystusowego stylu miłości.

Bogu niech będą dzięki za to, że tak wielu naszych braci zostało dziś napełnionych Duchem Świętym i zjednoczyło się z Chrystusem w Eucharystii. Kolejni kandydaci do sakramentów już się zgłaszają. Bo to Boże przyciąganie jest nieustanne. Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z dzisiejszego wydarzenia.