I czytanie: 2 Tm 2, 8-15

Psalm: Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14

Ewangelia: Mk 12, 28b-34

homilia: