I czytanie: Hbr 10, 11-18

Psalm: Ps 110 (109), 1bcde. 2-3

Ewangelia: Mk 14, 22-25

homilia: